Isaäc Troostwijk
 (1880- 1942)

20025

KNIL-officier
– helpt Groep 2000 bij spionage-activiteiten
en financiering van het verzet

Isaac Troostwijk wordt geboren op 24 september 1880. Hij is van Joodse afkomst. Hij wordt in juli 1903, na de Koninklijke Militaire Academie te hebben doorlopen, benoemd tot 2e luitenant van het KNIL. In oktober 1903 huwt hij met Maria Anna van der Heijden (1875-1943), ook van Joodse afkomst. In december 1903 vertrekt het jonge paar naar Nederlands-Indië. In november 1930 wordt overste Troostwijk gepensioneerd en vestigt hij zich met zijn echtgenote in Amsterdam. Hij is tijdens zijn werkzame leven in Nederlands-Indië vrijmetselaar geworden. In Amsterdam raakt hij bevriend met de eveneens in Amsterdam wonende Hermannus van Tongeren, ook een gepensioneerd KNIL-officier en zeer actief in de vrijmetselarij.

Direct nadat de Duitsers Nederland hebben bezet, ondernemen Van Tongeren (met zijn dochter Jacoba) samen met Troostwijk en anderen verschillende activiteiten die later gestalte krijgen in de verzetsgroep 2000. Van Tongeren en Troostwijk beginnen in de zomer van 1940 al met het verzamelen van gegevens betreffende militaire objecten van de Duitsers, teneinde die aan de Engelsen door te geven. Zij leggen de grondslag voor de spionage-afdeling van de Groep. Na het wegvallen van Van Tongeren zet Troostwijk het verzetswerk voort en is nauw betrokken bij het opzetten van hulp aan onderduikers. Op verzoek van Jacoba van Tongeren haalt hij in de zomer van 1942 een bedrag van 600.000 gulden uit Zwolle op, afkomstig uit de kring van de vrijmetselarij. Daarmee kan het werk van Groep 2000 voorlopig worden gefinancierd.

In september 1942 wordt zijn echtgenote als Joodse opgeroepen zich naar Westerbork te begeven. Isaac Troostwijk, die zich nog niet hoeft te melden (wellicht omdat hij oud-officier is), wil zijn vrouw niet alleen laten gaan en vertrekt met haar naar Westerbork. Op dat tijdstip zijn de Duitsers niet op de hoogte van het verzetswerk van Troostwijk. Op 28 november 1942 overlijdt Isaac Troostwijk in Westerbork (hij is hartpatiënt). Zijn vrouw is eind januari 1943 op transport gesteld naar Auschwitz en daar vermoord.

Rienk Arnold (kleinzoon)

⇐ terug