Ds. Marinus Groenenberg
 (1904-1981)

700

predikant
– ondersteunt de Groepsleden geestelijk en moreel

Marinus Groenenberg wordt geboren op 8 juli 1904 te Dordrecht. Hij groeit op in Dordrecht en Rotterdam in een weinig meelevend Hervormd gezin. In zijn puberteit ontwaakt echter zijn religieuse belangstelling en koestert hij, ondanks tegenwerking van zijn vader, de wens om predikant te worden.

Marinus Groenenberg studeert theologie op de RU Utrecht. In de oorlogsjaren is hij achtereenvolgens predikant in Vlaardingen (tot 1943) en in Amsterdam in de Overtoomkerk-gemeente (1943-1953).

In Vlaardingen wordt Groenenberg met drie andere predikanten in 1943 door de bezetter verhoord over zinssneden uit gestencilde brieven die zij verzonden aan tewerkgestelden. Hun wordt verboden dit contact voort te zetten.

Groenenberg vervult binnen de Hervormde Kerk diverse bestuursfuncties. Ook in de jaren dat hij predikant is in Amsterdam zit hij in het kerkbestuur; hij is dan scriba van de Centrale Kerkenraad. Niet alleen steunt hij in de oorlog vanuit het kerkbestuur Groep 2000, hij neemt ook actief deel aan de bijeenkomsten van Groep 2000 in het wijkgebouw aan de Van Lennepkade. Hier biedt hij Groepsleden die hier behoefte aan hebben geestelijke en morele ondersteuning. Dit helpt de verzetsstrijders om gedurende de oorlogsjaren hun menselijkheid te kunnen bewaren.

Eind 1944 neemt Groenenberg deel aan een gesprek met W. Drees, waarin deze verklaart dat de SDAP een nieuwe houding zal aannemen tegenover de Kerk; in het partijprogramma zal zelfs komen te staan dat er rekening zal worden gehouden met wat er in de kerk leeft. Mede vanwege deze belofte behoort Groenenberg kort na de bevrijding tot de groep Amsterdamse predikanten die ‘de doorbraak’ tot stand brengen en lid worden van de SDAP en later van de PvdA.

Ds. Groenenberg heeft in de Hervormde Kerk een grote bekendheid. Hij maakt deel uit van vele commissies en besturen in gemeenten, classes, provincie en synode. In de periode 1961-1976 is hij praeses van het college van visitatoren- generaal. In 1970 gaat hij als predikant met emeritaat. Sindsdien schrijft hij tot 1980 wekelijks de veelgelezen rubriek ‘Groen bekeken’ in het weekblad Hervormd Nederland.

Marinus Groenenberg is niet getrouwd. Hij overlijdt op 21 december 1981 in Utrecht.

FR

⇐ terug