Arie Willem (Ary) Smith
 (1888-1974)

19050

kunstschilder en leraar
– districts-Hoofd in het wijkwerk. Had later een leidende functie bij de EHBO
van Groep 2000

Ary Willem Smith wordt geboren op 23 november 1888 te Amsterdam. Hij is kunstschilder en leraar op het VHMO (vakken: tekenen en kunstgeschiedenis).

Na 1918 volgt hij de officiersopleiding bij de Geneeskundige Dienst van de Burgerwacht in Amsterdam; hij volgt daar ook een EHBO-opleiding.

Ary Smith raakt betrokken bij het Wijkwerk van Groep 2000. Hij wordt Districts- Hoofd van de wijk Centrum-Zuid (waar de Rivierenbuurt en ‘de Pijp’ onder vielen). Hij is ook behulpzaam bij de verspreiding van de Vrije Pers.

In 1944 is hij docent anatomie aan de Hendrik de Keyserschool in Amsterdam. Als in september 1944 Groep 2000 een volledige geneeskundige dienst opzet (om eventueel hulp aan slachtoffers van oorlogshandelingen te kunnen verlenen), behoort Ary Smith bij degenen die daarin een leidende functie krijgen. Er wordt een volledig geoutilleerde EHBO opgezet, met op een bepaald moment 13 EHBO- verbandplaatsen in de stad. Ary Smith geeft een spoedcursus aan mensen die zich voor de EHBO-dienst beschikbaar stellen. Daarna geeft Smith twee weken dagelijks les in een van de wijklokalen van de Hervormde Gemeente. Voor deze cursus is zo veel belangstelling dat Smith daarna ook nog in kleinere kring thuis les geeft.

Bij de mobilisatie van de BS wordt Smith namens Groep 2000 gedetacheerd als Officier voor Speciale Diensten bij de Staf van het Vendel Vrij Nederland, met onder meer als opdracht leiding te geven aan de eerste hulpverlening die eventueel nodig zal zijn voor de leden van dit Vendel.

Ary Smith is getrouwd met Groepslid Dokie Nater. Hij overlijdt op 30 juni 1974 in Ede.

FR

⇐ terug